เทศบาลตำบลท่าลาดดงยางได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาล ร่วมมือกันจัดงานนี้เพื่อส่งสริมและสนับสนุน เสริมสร้างให้เด็กอันเป้นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของคนไทย มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี มีร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้เป็นไปตามวัย โดยในงานมีกิจกรรม แจกขนม จับรางวัลกันทั้งงาน สร้างความสนุกสนาน รอยยิ้มแก่เด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงานกันทุกคน

 

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page