นายประหยัด นามวงศ์ทะ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง

 086-860-2808นายประพิธ ภูถมดี

รองนายกเทศมนตรี

 081-262-5771


นายอรรถกร ชิณวัน

รองนายกเทศมนตรี

 095-793-7798


นายประกอบ ไชยสีหา

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 061-130-0573

 

นายไวพจน์ ภูจีวร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 092-920-6613

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page