โครงการขยายผิวจราจรถนนคนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกุดท่าลือ หมู่ที่ 6 ปริมาณงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลท่าลาดดงยางกำหนด รวมทั้งสิ้น 171,000บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง 171,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

คลังความรู้

039683
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
32
88
39412
565
1061
39683

Your IP: 172.69.71.37
2019-02-19 22:46