กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า รัฐบาลอินเดียจะจัดการสัมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Govermance for Policy Makers ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.15 -17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.itecgoi.in/e-itec สอบถามรายละเอียดได้ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-2035000 ต่อ 43102

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต