ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง จะดำเนินการตาม โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหัวดง - บ้านหน่อคำ

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต