ปรับปรุงสถานที่สำหรับผู้มาติดต่อราชการ

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กองช่างเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง นำโดยนายปฏิภาณ  โพธิืศรี รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างได้ทำการปรับปรุงสถานที่สำหรับผู้มาติดต่อราชการ

      

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต