เรื่อ่ง  ประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง  ทั้งนี้ จะเริ่มจะเริ่มทำการออกสำรวจระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ  ประกาศ ณ วันที่ 14 ดือน ตุลาคม 2564

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต