วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ/ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ /ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาเทศบาลฯ /รองประธานสภาเทศบาลฯ/สมาชิกเทศบาลฯเขต 1และเขต 2 ได้ร่วมมอบเงิน กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ (ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ)และพร้อมด้วยมอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละ 1 บาท ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายบุญมี เสนากิจ หมู่ที่ 12 บ้านกุดท่าลือ ณ หน้าเมรุวัดสว่างพิชัยกุดท่าลือ ในวันนี้

ลิ้งค์หน้าเว็บ https://bit.ly/386zZMz
 
เพจเฟสบุค https://bit.ly/3yjfM0H

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต