วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกบรมทบทวนการยุทธวิธีการใช้ไม้ง่าม จำนวน 5 นาย ดังนี้
1. ส.อ.ผนึก สีหลัก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าชุด
2. นายนิรันต์ นามเทพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ประจำชุด
3. นายนิวัฒน์ มาตรา ตำแหน่ง พนักงานจ้าง ประจำชุะ
4.นายพรพล เสนาธง ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำชุด
5.นายณรงค์ฤทธิ์ มีผล ตำแหน่ง พนักงานจ้าง ประจำชุด
ณ สถานีตำรวจภูธร อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรีบบร้อย คาดว่าจะได้นำความรู้และทักษะที่ได้เพื่อมาปรับใช้เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในพื้นที่
 
เว็ปเพจ : http://bitly.ws/qHaY
เว็ปไซต์ : https://www.taladdongyang.go.th/
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต