วันที่ 15 มิถุนายน2565 นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง ได้มอบหมายงานให้กองช่าง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต