ด้วยวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาลฯ/รองประธานสภาเทศบาลฯ/สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต1,เขต2/นักพัฒนาชุมชน/นักจัดการงานทั่วไป/พนักงานทั่วไป/พนักงานช่วยงานนักพัฒนาชุมชุน/ผู้นำชุมชน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอสม. ได้ลงพื้นที่ประชาคมออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ(ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ) ประจำเดือน กรกฎาคม พฺ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านกุดท่าลือ
 
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต