ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) บุคคลภายใน IIT ในระบบ ITAS ทั้งนี้ สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ในวันที่ 1 มกราคม - 30 มกราคม 2567
.
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/9jrq3i รหัสสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 23d090 หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง
.
ขั้นตอนการตอบแบบตอบแบบประเมิน มีดังนี้
 
 
 
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

639364
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
281
437
1220
627794
3757
38432
639364

Your IP: 162.158.189.73
2024-03-05 14:40