ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ 2540 บทความเรื่อง สนามฟุตบอลแต่เล่นไม่ได้, ถึงทางตัน, ไม่จ่ายแต่อยากรู้, ไม่ใช่ลูกแต่ไปด้วยทุกที่ และต้องปิดตลอดไปหรือไม่

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต