วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564  เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ (COVID 19) ณ โรงเรียนเนินลาดวิทยา (ศูนย์กักกันตัวผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต