ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต