วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564  นายก พรชัย  นาชัยสินธ์ุ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาทั้ง 2 เขต และผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ณ บ้านเนินลาด หมู่ที่ 9

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต