วันที่ 4 กันยายน 2564  นายพรชัย  นาชัยสินธ์ุ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทั้งเขต 1 และเขต 2 ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน พนักงานเทศบาลร่วมกันทำความสะอาดถนนและขุดลอกครองระบายน้ำ ณ บ้านหัวดง หมู่ 8

  

 

  

   

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต