ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

 

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

https://drive.google.com/file/d/1vc3wmv-bs5wRzLBEMALVr6kXmELpxlwR/view?usp=sharing

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย แอปพลิเคชั่น MO/1567 ในระบบปฏิบัติการ IOS

https://apps.apple.com/th/app/moi-1567/id1190816032?l=th

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย แอปพลิเคชั่น MO/1567 ในระบบปฏิบัติการ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.moi1567

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน

1567 ศูนย์ดำรงธรรม :: กระทรวงมหาดไทย (moi.go.th)

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต