เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง  ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต