ประชาสัมพันธ์ เรื่อง  การจัดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนสถานศึกษา  ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.  ณโรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์  หมู่ที่ 2  ตำบลบึงนาเรียง  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สำหรับการแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อเหลือง ผ้าพันคอ หมวก) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมานี้

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต