ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  การจัดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)  จึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดบูรพาห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ สำหรับการแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อเหลือง ผ้าพันคอ หมวก) รายละเอียยดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต