มอบพวงหรีดและน้ำขวด ให้กับสมาชิกกองทุนฯ (ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ)/กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละ1 บาท

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง ได้มอบหมายให้ท่านสำรวย  นุพพล (รองนายกเทศมนตรีฯ)/ท่านประสิทธิ์  พลตื้อ (รองนายกเทศมนตรีฯ) เลขานุการฯนายกเทศมนตรีฯ (นายประกอบ  ไชยสีหา) /พร้อมด้วยท่านประธานสภาเทศบาลฯ (นายประยูร  ไชยภาฤทธิ์ /รองประธานสภาเทศบาลฯ (นางสุธิดา  อุปภา)/สมาชิกเทศบาลฯเขต 1/นักพัฒนาชุมชนฯ และนางเตือนใจ มูลสมบัติ (จนท.รับผิดชอบงานกองทุนสวัสดิการชุมชน วันละ1 บาท) ได้ร่วมมอบพวงหรีดและน้ำขวด ให้กับสมาชิกกองทุนฯ (ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ)/กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละ 1 บาทให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตรายนายบุญมี  เสนากิจ หมู่ที่ 12 บ้านกุดท่าลือ ในครั้งนี้

เว็ปไซต์ https://bit.ly/3y7H2iE

เพจเฟสบุค https://bit.ly/3kzFTs8

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต