วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเสาปูนเพื่อเข้าดำเนินการปักหลักกันเขตทางสาธารณะประโยชน์ หมู่ 9 บ้านเนินลาด เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนในพื้นที่ ทางสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เว็ปเพจเฟสบุค : http://bitly.ws/qHbs

ลิ้งค์หน้าเว็ป : http://bitly.ws/qHbw

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต