วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายกเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางให้มอบหมายงานให้กับพนักงานออกพื้นที่ฉีดฆ่าเชื้อโควิ-19 ทั้งหมด  7  หลังคาเรือน ที่บ้านเนินลาดหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต