วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง โดยสำนักปลัด งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อยแจกจ่ายทรายอะเบท
ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และคณะ อสม. หมู่ 6 บ้านกุดท่าลือ เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
(ยุงร้ายกว่าสือ เบื่อระอา)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต