ด้วยวันนี้ที่ 11 มิถุนายน 2565 นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยางพร้อมด้วย /รองนายกเทศมนตรีฯ /ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ /เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ/สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1,และเขต2 และคณะกรรมการกองทุนฯ หมู่ที่8 บ้านหัวดงได้ร่วมกันมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้กับ สมาชิกกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ (ฌาปนกิจผู้สูงอายุ) พร้อมมอบเงินสวัสดิการชุมชน (วันละ 1 บาท) ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตรายนายไพศาล ศรีเมือง ณ เมรุหน้าศพวัดบ้านหัวดง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ในครั้งนี้

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต