ด้วยวันนี้ 14 มิถุนายน 2565 "นาย พรชัย นาชัยสินธุ์ "นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯและทีมงานลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายตามโครงการ,ที่บ้านกุดท่าลือ ม.12 ครับ

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต