ด้วยวันนี้ที่ 15 มิถุนายน 2565 "นาย พรชัย นาชัยสินธุ์"นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯและทีมงานลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายตามโครงการ,ที่บ้านหัวดง ม.8 เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต