ว้นนี้ที่ 20 มิถุนายน 2565 "นาย พรชัย นาชัยสินธุ์"นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯและทีมงานลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายตามโครงการ,ที่บ้านเนินลาด ม.9 เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต