ด้วยวันนี้ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น. ทีมคณะอำเภอห้วยเม็ก นำโดยนายอำเภอห้วยเม็กร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางนำโดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยางพร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีฯ/ประธานสภาฯ/รองประธานสภา/ทีมสมาชิกเทศบาลฯเขต1เขต2/หัวหน้าสำนักปลัด/นักพัฒนาชุมชน/พนักงานช่วยงานนักพัฒนาชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ นางบุญแปลง สีโพคำ ม.12 บ.กุดท่าลือ และนางสายฝน มาตรา ม.9 บ.เนินลาด ตามโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในวันนี้

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต