ด้วยวันนี้ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยางพร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีฯ/ประธานสภาฯ/รองประธานสภา/ทีมสมาชิกเทศบาลฯเขต1เขต2/นักพัฒนาชุมชน/พนักงานช่วยงานนักพัฒนาชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเป็นจิตอาสาปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ราย นางจำปี สุขบูรณ์ บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่6 บ้านกุดท่าลือ ในวันนี้

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต