วันที่ 22 ก.ค.2565 (เข้าวันที่ 2) นำโดยท่านพรชัย นาชัยสินธุ์(นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง) พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีฯ/ประธานสภาฯ/รองประธานสภา/ทีมสมาชิกสภาเทศบาลฯเขต1เขต2/นักพัฒนาชุมชน/พนักงานช่วยงานนักพัฒนาชุมชน/สารวัตรกำนันตำบลห้วยเม็ก /ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านกุดท่าลือ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกุดท่าลือ ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ราย นางจำปี สุขบูรณ์ บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 6 บ้านกุดท่าลือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ จาก พมจ.ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมงบสนับสนุนจากผู้ใจบุญได้ร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เหมาะสม มั่นคง ถาวร และถูกสุขลักษณะ

ลิ้งคหน้าเพจ  https://bit.ly/3BaV7NL

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต