นายประยูร  ไชยภาฤทธิ์ 

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

093-565 7199นางสุธิดา  อุปมา 

รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

062-536 5811

 

นายสิทธิพร  โอฆะพนม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

086-702 6796

 


นายวิชัย  ภูชมศรี 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1

087-509 8847


นายทองเพชร  รัตนบุตร 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1

080-953 9176


นายสมควร  สิมมาลา 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1

096-036 1092นายนิเทศ  ภูลายยาว 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1

062-084 9605


นายสุนทร คำศรี 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2

062-129 8963


นางหนูพิศ  นุพพล 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2

090-851 9849นายหนูเกณฑ์  สิงห์ภักดี 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2

082-875 2205


นางวิรัตน์  ทองสมบัติ 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2

095-484 0316


นายรักมณี  อุ่นทะยา 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2

080-437 8957


นายอุดม  มาตรา 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2

080-762 7119

 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

574492
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
198
1243
2515
569416
3570
17227
574492

Your IP: 172.70.188.162
2023-12-07 10:28