นายสิทธิพร โอฆะพนม

หัวหน้าสำนักปลัด

086-702 6796

 
 

นางลลดา ศิลาแสง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

064-143 7343

นางสาวเสาวคนธ์ วะสมบัติ 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

098-472 1134

นางทรรศนีย์ สุริยะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

063-226 9593

ว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นายนิรันต์ นามเทพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน 

089-863 4201

นางสาวกชนิภา นุพพล 

ผู้ช่วยนิติกร

085-455 1059

นางฉัตดาพร อุทรส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

087-234 9142

นางสาววริศรา น้อยเสนา

คนงานทั่วไป

093-328 5205

นางสาววัลภา ไชยสีหา

คนงานทั่วไป 

098-647 9085

นายนิวัฒน์ มาตรา 

คนงานทั่วไป

080-635 0945

นายณรงค์ฤทธิ์ มีผล

คนงานทั่วไป

 

นายพันธุ์สรณ์ ทองสมบัติ

คนขับรถ

099-489 5256

นายนรพล เสนาธง 

ภารโรง

093-374 7317

   
     

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

574500
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
206
1243
2523
569416
3578
17227
574500

Your IP: 162.158.162.116
2023-12-07 10:38