นายสิทธิพร โอฆะพนม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

086-702 6796

 
 

นางลลดา ศิลาแสง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

064-143 7343

นางสาวเสาวคนธ์ วะสมบัติ 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

098-472 1134

นางทรรศนีย์ สุริยะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

063-226 9593

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข

นายนิรันต์ นามเทพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน 

089-863 4201

นางสาวกชนิภา นุพพล 

ผู้ช่วยนิติกร

085-455 1059

นางฉัตดาพร อุทรส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

087-234 9142

นายพันธุ์สรณ์ ทองสมบัติ

คนขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

099-489 5256

นางสาววัลภา ไชยสีหา

คนงานทั่วไป 

098-647 9085

นายนิวัฒน์ มาตรา 

คนงานทั่วไป

080-635 0945

นายณรงค์ฤทธิ์ มีผล

คนงานทั่วไป

 093-090 6967

นายสหรัฐ ศรีคำผาย

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

083-4919 583

นายนรพล เสนาธง 

ภารโรง

093-374 7317

นางสาวเกศสุดา จันทะรส

คนงานทั่วไป

089-622 7709

 
     

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

731862
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
468
534
2724
722580
17110
30651
731862

Your IP: 162.158.163.171
2024-06-20 15:48